Changes

From Bio.cc

Main Page

5,518 bytes removed, 16:43, 8 October 2018
no edit summary
<p style="text-align: center">&nbsp;</p><p span style="textfont-alignsize: center28px"><font size="6"strong><b><iem>Bio.CC</iem></bstrong></fontspan></p><p>&nbsp;</p><table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td> <td colspan="3" style="background-color: rgb(255,0,153)" bgcolor="#ff0099" colspan="3"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong>&nbsp;What is B</strong></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">io.CC</span></span></strong><span style="font-size: x-large"><strong>?</strong></span></span></span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <ul> <li><span style="font-size: large;"><u>[[Bio.CC]]</u></span></li> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> <td> <ul> <li><a href="Free Genomics Project"><span style="font-size: large;">Free Genomics Project</span></a></li> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> <td> <ul> <li><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="Compare your genome with other people's">Compare your genome with other people'&#39;s</a></span></span></li> <li><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="Visualizing your genome"><span style="font-size: medium;">Visualizing your genome</span></a></span></li> <li><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="Genome Projects"><span style="font-size: medium;">Genome Projects</span></a></span></li> <li><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="Genome History"><span style="font-size: medium;">Genome History</span></a></span></li> <li><span style="font-size: medium;">[[The principle of universal genome]]</span></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td> <td colspan="3" style="background-color: rgb(51,0,204)" bgcolor="#330099" colspan="3"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><font color="#000000"><a href="http://genomics.org/index.php/Human%20Genomics"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Human Genomics</span></span></a></font></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <ul> <li><a href="http://genomics.org/index.php/Fully%20sequenced%20human%20genomes">Fully sequenced human genomes</a></li> <li><a href="http://genomics.org/index.php/Fully%20sequenced%20female%20human%20genome">Fully sequenced female human genome</a></li> <li><a href="http://genomics.org/index.php/Mitochondrial%20Genomics">Mitochondrial Genomics</a>: Human mitochondrial genomics.</li> <li><a href="http://genomics.org/index.php/Y%20Genomics">Y Genomics</a>: Human Y chromosome genomics.</li> <li>[[HelloGene]]</li> </ul> </td> <td> <p>&nbsp; <span style="color: rgb(255,255,255)">ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ</span></p> </td> <td> <p><span style="color: rgb(255,255,255)">&nbsp;ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ</span></p> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="2"><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="font-size: large"><a href="http://genomics.org/index.php/Genomics%20Organizations%20and%20Alliances"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong>Genomics Organizations and Alliances</strong></span></span></a></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul> <li><a href="http://bioitalliance.org/">Microsoft BioIT Alliance</a></li> <li><a href="http://genomics.org/index.php/GenomeFoundation.org">GenomeFoundation.org</a></li> <li><a href="http://genomics.org/index.php/Stanford%20Genomics%20Resources">Stanford Genomics Resources</a></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><a href="http://genomics.org/index.php/Genomics%20People">Genomics People</a>&nbsp; (put your name in this section)</span></span></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td> <ul> <li><a href="http://genomics.org/index.php/You!"><strong>You!</strong></a></li> <li><bstrong><a href="http://genomics.org/index.php/Craig%20Venter">Craig Venter</a></bstrong></li> </ul> </td> <td> <ul> <li><bstrong><a href="http://genomics.org/index.php/Fred%20Sanger">Fred Sanger</a></bstrong></li> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> <td> <ul> <li><font size="2"><bstrong><a href="http://genomics.org/index.php/George%20Church">George Church</a></b></fontstrong></li> <li><span style="font-size: small"><bstrong><a href="http://genomics.org/index.php/Yang%20Huanming">Yang Huanming</a></bstrong></span></li> </ul> </td> <td><font size="2"> <ul> <li><bstrong><a href="http://genomics.org/index.php/James%20Watson">James Watson</a></bstrong></li> </ul> </font> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="2"><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="font-size: large"><a href="http://genomics.org/index.php/Genomics%20by%20Country"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong>Genomics by Country</strong></span></span></a></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul> <li><a href="http://genomics.org/index.php/British%20Genomics"><span style="font-size: medium">British Genomics</span></a><span style="font-size: medium">: Genomics in the UK</span></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://genomics.org/index.php/Canadian%20Genomics">Canadian Genomics</a></span></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://genomics.org/index.php/Chinese%20Genomics">Chinese Genomics</a></span></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://genomics.org/index.php/Korean%20Genomics">Korean Genomics</a></span><font size="2"><span style="font-size: medium">:&nbsp;</span><a href="http://genomics.org/index.php/PGI"><span style="font-size: medium">PGI</span></a><a href="http://genomics.org/index.php/TBI"><span style="font-size: medium">TBI</span></a></font></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://genomics.org/index.php/Netherlands%20Genomics">Netherlands Genomics</a></span></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://genomics.org/index.php/US%20Genomics">US Genomics</a></span><span style="font-size: medium">: Genomics in the USA</span></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://genomics.org/index.php/Japanese%20Genomics">Japanese Genomics</a></span><font size="2"><span style="font-size: medium">:&nbsp;</span><a href="http://genomics.org/index.php/GenomeNet"><span style="font-size: medium">GenomeNet</span></a></font></li> <li><span style="font-size: medium">[[Autralian Genomics]]</span></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="http://genomics.org/index.php/Genomics%20Methods"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Genomics Methods</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td> <ul> <li>Karyotyping</li> <li>Mass spectrometry</li> <li>Western blot</li> <li>Chromosomal watlking</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>PCR</li> <li>Yeast Two Hybrid</li> <li>Northern blot</li> <li>RFLP</li> </ul> </td> <td> <ul> <li>Immunoprecipitation</li> <li>Southern blot</li> <li>Elisa</li> <li> <p><span style="font-size: small">[[Method of Sample (gDNA) Preparation for Sending out]]</span></p> </li> </ul> </td> <td><font size="2"> <ul> <li>SDS-page</li> <li>Immunofluorescence</li> <li>Real-time PCR</li> </ul> </font> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="http://genomics.org/index.php/Genomics%20Theory"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,0)">Genomics L</span></span></a><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,0)">abs</span></span></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li>&nbsp;[[Dr. Ban Doohee lab in Yeonsei University Korea]]</li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="http://genomics.org/index.php/Genomics%20History"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Genomics History</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="http://genomics.org/index.php/Genomics%20Glossary"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Genomics Glossary</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="http://genomics.org/index.php/Genomics%20Programs"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Genomics Software Programs</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li><a href="http://genomics.org/index.php/Genome%20alignement%20programs"><strong><font size="2">Genome alignement programs</font></strong></a></li> <li><strong><font size="2"><a href="http://genomics.org/index.php/Genome%20visualization%20programs">Genome visualization programs</a></font></strong></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center" bgcolor="#ffffff">&nbsp;</td> <td colspan="3" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="3"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><a href="http://genomics.org/index.php/Genomics%20Image"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong>Genomics Image</strong></span></span></a></span></span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p><span style="color: rgb(255,255,255)">ㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹ</span></p> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="Genomics Portals"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Genomics Portals</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="Opinion on Genomics"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Opinions on Genomics</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li><a href="About Human Genome Project"><span style="font-size: small">About Human Genome Project</span></a></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="Genomics Issues and Problems"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Genomics Issues and Problems</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li><a href="Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008"><span style="font-size: small">Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008</span></a></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="2"><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="font-size: large"><strong><a href="Read Journals and Publications"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Genomics Journals</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td> <ul> <li><a href="BMC Genomics"><font size="2">BMC Genomics</font></a></li> <li><font size="2"><a href="Genome Biology">Genome Biology</a>&nbsp;by BMC Ltd with Springer Science</font></li> <li><font size="2"><a href="Elsevier Genomics">Elsevier Genomics</a></font></li> <li><font size="2"><a href="BMC Medical Genomics">BMC Medical Genomics</a></font></li> <li><font size="2"><a href="Open Genomics Journal">Open Genomics Journal</a></font></li> </ul> </td> <td> <ul> <li><a href="Physiological Genomics"><font size="2">Physiological Genomics</font></a><font size="2">&nbsp;by The American Physiological Society</font></li> <li><font size="2"><a href="Genome Research">Genome Research</a>&nbsp;by CSHL</font></li> <li><font size="2"><a href="Genome from NRC press">Genome from NRC press</a></font></li> <li><font size="2"><a href="Genomics from Elsevier">Genomics from Elsevier</a></font></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><span style="color: rgb(255,255,255)">Genomics Books and Guide</span></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li><span style="font-size: medium">&nbsp;[[Brief guide to Genomics]] by&nbsp;<span style="line-height: 18px; font-family: Verdanaverdana, Genevageneva, sans-serif">&quot;National Human Genome Research Institute.&quot;</span></span></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"> <p><span style="color: rgb(153,204,255)"><strong style="font-size: x-large">[[Genomics PPT and PDF presentation files]]</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li> <p><span style="font-size: medium">&nbsp;[[Genome rights and genome industry enhancing bill]] by&nbsp;<span style="line-height: 18px; font-family: Verdanaverdana, Genevageneva, sans-serif">Jong Bhak (in Korean)</span></span></p> </li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1098px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1098px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong>Genomics in TV and Media</strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li><span style="font-size: medium">&nbsp;<bstrong>BBC analysis on Human Genome after 10 years in YouTube</bstrong>: &nbsp;</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3Mu9Qv-lSrU&amp;feature=autoplay&amp;list=PLC67E043CBD218D2D&amp;playnext=2"><span style="font-size: medium">http://www.youtube.com/watch?v=3Mu9Qv-lSrU&amp;feature=autoplay&amp;list=PLC67E043CBD218D2D&amp;playnext=2</span></a></li> <li><span style="font-size: medium"><bstrong>Boys cured with Gene Therapy 2004 article</bstrong>:&nbsp;</span><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4101411.stm"><span style="font-size: medium">http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4101411.stm</span></a></li> <li><span style="font-size: medium">[[Theragen BiO Institute]]</span></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="Genome Wish"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Genome Wish</span></span></a><span style="font-size: x-large">:<bstrong>what I can do with my genome.</bstrong></span></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><a href="Genomics version 2.0"><span style="font-size: x-large"><strong><span style="color: rgb(255,255,255)">Genomics version 2.0</span></strong></span></a></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><a href="Full Genomics"><span style="font-size: x-large"><strong><span style="color: rgb(255,255,255)">Full Genomics</span></strong></span></a></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center" bgcolor="#ffffff"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><font size="6" color="#808080">♬</font></strong></span></span></td> <td colspan="3" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="3"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><a href="Genomic Art"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong>Genomic Art</strong></span></span></a></span></span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p><span style="color: rgb(255,255,255)">ㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹ</span></p> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: x-large"><strong style="text-align: center; background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(255,255,255); font-size: large"><font color="#000000">&nbsp;۩&nbsp;</font></strong></span><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="Genomics Prizes"><span style="color: rgb(255,153,0)"><span style="font-size: x-large">Genomics Prizes</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="Genome references"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Genome references</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li>&nbsp;</li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><a href="Post genomics era"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">Post genomics era</span></span></a></strong></span></span></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li><span style="font-size: medium">Genomics era has arrived in 2008. Post-genomics era will come in 2050. - Jong Bhak</span></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="color: rgb(204,255,204)"><span style="font-size: xx-large">&sect;</span></span><span style="font-size: xx-large">&nbsp;</span><a href="External links"><span style="font-size: large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)">External links</span></span></strong></span></span></a></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://www.cdc.gov/genomics">CDC genomics</a></span></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://bioinfoblog.it/">Bioinfoblog.it</a></span></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://proteome.net">Proteome.net</a></span></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://microbiome.org">Microbiome.org</a></span><font size="2"><a href="http://www.biodata.com"><span style="font-size: medium">Laboratory Management</span></a></font></li> <li><span style="font-size: medium"><a href="http://microbiomics.org/">Microbiomics.org</a></span></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 <table border="0" stylecellpadding="width: 1026px1" cellspacing="1" cellpaddingstyle="1" class=" cke_show_borderwidth:1026px"> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="background-color: rgb(51,102,0)" bgcolor="#336600" colspan="6"><span style="font-size: x-large"><span style="color: rgb(255,255,255)"><strong>&nbsp;</strong></span></span><span style="color: rgb(255,255,0)"><span style="font-size: xx-large">►</span></span><strong style="color: rgb(255,255,255); font-size: x-large">Advertisement</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <ul> <li><span style="font-size: medium"><a href="Totalomics full sequencing and bioinformatics analysis service">Totalomics full sequencing and bioinformatics analysis service</a></span></li> <li><a href="About Genomics.org"><span style="font-size: medium">About Genomics.org</span></a><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></li> <li><a href="Unleashing your genome"><span style="font-size: medium">Unleashing your genome</span></a></li> <li><a href="Who maintains Genomics.org?"><span style="font-size: medium">Who maintains Genomics.org?</span></a></li> </ul> </td> </tr> </tbody>
</table>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
331
edits

Navigation menu